fbpx

Utmana träningsvärken

En ny syn på träningsvärk!

Träningsvärk används ofta som ett mått för att utvärdera sin träningsinsats, i många fall är det den enda måttstocken. Ofta får jag höra en stolt person utbrista hur mycket träningsvärk den har, eller hur många dagar träningsvärken suttit i. Ibland får jag ett tack för att jag orsakat träningsvärk. Det många inte vet är att träningsvärk är en reaktion och ett försvar från vårt egna immunförsvar. Immunförsvaret skapar en inflammation för att skydda området, minska rörelseförmågan och reparera nedbruten vävnad.

Vilka resultat kan du förvänta mig?

Du som har upplevt träningsvärk från helvetet vet att din aktivitetsförmåga minskar drastiskt. I de flesta fall dröjer det 3-4 dagar och ibland upp till en vecka innan du återfår din rörelseförmåga och kan träna igen. Resultatet blir att du i bästa fall tränar var fjärde dag, men de flesta väntar ännu mer. Denna frekvens eller (o)regelbundenhet ger inga större hälsovinster och inte ger det dig några synliga och estetiska resultat. Risken att jag tappar motivationen eller tron på träning är överhängande.

Vilka lärdomar kan jag dra?

Det finns många lärdomar att dra.

1.)    Träningsvärk är inte den enda måttstocken, det är inte heller den bästa det finns andra och bättre måttstockar.

2.)    Jag tränar för sällan och oregelbundet, det medför att jag får träningsvärk varje gång jag tränar.

3.)    Oregelbundenhet är inte vägen till utveckling, resultat och framgång.

Så vad ska jag göra?

Vägen till utveckling, resultat och framgång är små insatser varje dag. Acceptera detta, gå in med en mer nyfiken inställning till din kropp och träning. Hitta fler aktiviteter som du uppskattar, rör på dig ofta, varierat efter din förmåga och nivå. Allteftersom ditt immunförsvar anpassar sig kan du öka mängden och intensiteten. Ha tålamod, utvecklingen kommer, och tiden går fort. Vi är många som haft alldeles för bråttom, skadat oss, blivit sjuka, tappat motivationen, upplevt uteblivna resultat och åren har bara passerat. Bestäm dig nu, våga förändra, rör på dig varje dag och var ihärdig!