fbpx

Friskvård som strategi

Proformia och True Workout lanserar Friskvård som Strategi
På ett frukostseminarium, som hölls den 21 februari, lanserades och presenterades samarbetet av ett strategiskt och upplevelsebaserat träningskoncept. Genom att arbeta strategiskt med friskvården kan man utveckla potentialen hos medarbetarna och göra dem mer välmående och produktiva. Lösningen ligger i att friskvården förankras i högsta ledningen, att linjecheferna ges ansvar för de direkta insatserna och att den görs lättillgänglig för alla.

Medarbetare som mår bra på jobbet, och har en livsstil för att klara både sitt arbete och sin fritid, är i längden mer effektiva och lönsamma. Inte bara för att deras sjukfrånvaro minskar utan även för att de med största sannolikhet kommer arbeta mer effektivt, fatta bättre beslut och hålla längre.

Utmaningen ligger i att få igång de medarbetare som är inaktiva. Gör vi det i god tid, ”motar vi Olle i grind”. Men hur ska vi veta vilka som behöver komma igång? Sjuknärvaron svår att upptäcka och den undersöks sällan. Dock utgör den en stor kostnad för företagen, då individerna i denna grupp är många till antalet.

När ledningsgruppen förstår hur friskvård ökar lönsamheten, stärker varumärket och attraherar nya medarbetare, blir det en strategisk fråga. Modellen som möjliggör att friskvården drivs strategiskt startar med en nulägesenkät där sjuknärvaron identifieras. Medarbetarna får feedback för att kunna ta ett personligt ansvar för att levnadsvanorna bättre skall balansera individernas arbetsrelaterade belastningar. En samlad rapport ger ett underlag för ledningsgruppen att besluta om resurser för anpassade aktiviteter för medarbetarna.

Proformias undersökningar visar att mellanchefer är bäst lämpade att ta det direkta ansvaret för friskvårdsfrågor, eftersom de träffar och kan följa upp sina medarbetare kontinuerligt. När chefer är goda förebilder och möjliggörare ökar motivationen hos medarbetarna.

Genom att sänka trösklar till fysisk aktivitet, underlättar vi för fler att komma igång och börja röra på sig. True Workout kommer ut till företagets dörr och levererar individanpassad träning för alla. Med True Workouts utomhusträning i grupp inspireras fler att haka på. Ombyten, transportsträckor och prestige ersätts med glädje och teamkänsla. Att det är tidseffektivt gynnar alla. Företagsträning som en del i friskvårdsstrategin handlar om att skapa hälsosamma rutiner, ha roligt och bygga en stark gemenskap.

För mer information kontakta oss på info@trueworkout.se