fbpx

Att nå ditt mål

Varför kommer alltid att vara en känsla
De flesta vet vad de har för mål, utan att riktigt veta varför de har just det målet. Ett mål utan ett syfte är ett mål som praktiskt nästan blir omöjligt att nå. På True Workout tror vi att all ambition och all förändring börjar med en insikt. En insikt till varför man vill uppnå det man vill. Varför kommer aldrig att vara en siffra på en våg, en tid på milen eller en storlek på ett par jeans utan varför kommer alltid att vara en upplevelse och en känsla.

Vad kommer siffran på vågen, tiden på milen eller att komma i x storlek på jeansen få dig att känna och uppleva? Lycka, stolthet, glädje, frihet, ett ökat självförtroende? Kanske är det flera känslor som du vill och kommer att uppleva när då når ditt mål.

På True Workout jobbar vi med kroppen, med rörelse och med hälsa och prestation utifrån just kroppen och rörelse. I och med att vi gör det har vi arbetat fram en modell för hur vi tror att hållbar förändring och hur man bör tänka för att nå sitt mål sker.

 

Ditt Mål Förändring Pyramid v2

Vi tror att alla, när som helst, kan påbörja en förändring och förbättring av sin fysik, sin hälsa och sin livskvalitét.

Insikt

För att upprätthålla en hållbar förändring krävs en insikt till varför individen vill förändra. Varför kommer alltid att vara en känsla och en upplevelse. Glädje, lycka, frihet, ökat självförtroende, kärlek m.m. Förändring kommer aldrig att vara ett vad. Ställ dig frågan: Varför vill jag förändra?

Exempel

Vad – jag vill gå ned 5 kg i vikt.

Varför – Om jag går ned 5 kg i vikt kommer jag att känna en större frihet, ett ökat självförtroende och därför ha möjligheten till större glädje i livet.

Kunskap

Kunskap ger dig vägledning i hur du ska gå tillväga för att genomföra vår förändring. Här kan du göra egen efterforskning bland vänner, kollegor, internet eller proffisionella inom området. Hur ska jag förändra?

Kost

”Du kan inte köra en bil utan bensin”. På samma sätt som olika typer av bilar kräver olika former av bränsle så kräver olika målbilder/prestationer människor olika typ av kost. För att optimera hälsa, träning och rörelse så krävs det att vi laddar vår kropp med rätt form av energi. Vad ska jag förändra i min kost?

Träning

När väl kroppen är laddad med energi är det dags att frigöra energin genom träning. Träningen bestämms utifrån dina förutsättningar mot dina målsättningar. Vad ska jag förändra i min träning?

Resultat

Med en stark insikt (varför), en god kunskap (hur) och en god kost och träning (vad) så återstår nu bara att återhämta dig och invänta resultatet. Du har nu nått ditt mål! Grattis!