fbpx

true friends partners

Partners

Här är våra vänner och partners.

proformia

Proformia har under 20 års tid hjälpt företag, kommuner och organisationer att öka sin hälsa och produktivitet. Trots att vi är ett litet företag arbetar vi nästan uteslutande med stora kunder. Vi klarar det tack vare våra digitala hälsoverktyg, strategiska metoder och vårt expertkunnande.

www.proformia.se

 

Gen Pep

 

GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

www.gen-pep.se

 

 

 

 

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tillsammans med Tallink Silja gör vi hälsokryssningar.

www.tallinksilja.se

 

Holistic

 

Holistic är ett svenskt företag med rötterna i Östergötland som utvecklar och säljer kosttillskott och livsmedel av mycket hög kvalitet. Deras styrka är deras kunskap och de erbjuder hälsokurser till alla. Målet är en friskare värld.

www.holistic.se