Birgitta

”True Workout har betytt allt för mig. Det har förändrat hela mitt liv. Inte minst är jag fri från 25 års daglig ryggvärk.”