fbpx

Om franchising

Om franchising

Franchising växer kraftigt i Sverige och allt fler företag expanderar med franchiseteknik.
I branschföreningen Svensk Franchise/HUI senaste undersökning uppskattar man att det finns cirka 700 franchisesystem i Sverige vilka omsätter dryga 215 miljarder kronor. Närmare 30 000 franchisetagare verkar under dessa franchisesystems beprövade affärskoncept.
– Källa: HUI/Svensk Franchise 2014

True Workout Franchisemodell

Många företag väljer att använda sig av franchising som ett komplement till att starta och driva egenägda enheter. Skälen till detta är bland annat:
 • att företaget vill växa snabbt men med bibehållen kontroll
 • att företaget inte har de egna resurser som krävs för att växa snabbt med egen personal
 • att det går fortare att växa i samarbete med fristående partners
 • att det är lättare att driva franchiseenheter på längre avstånd från supportkontoret
Franchising innebär i korthet att någon som har ett framgångsrikt affärskoncept för försäljning av varor och/eller tjänster erbjuder andra att mot ersättning få tillämpa affärskonceptet för egen affärsverksamhet. Denna affärsmodell tillämpas inom många områden i Sverige och internationellt.

 

Franchising är alltså en metod för samarbete mellan företag som distribuerar varor och/eller tjänster med ett gemensamt koncept. Konceptet och varumärket ägs av en franchisegivare. Konceptet och varumärket nyttjas mot betalning av en franchisetagare. Franchisetagaren får hjälp med att etablera sitt företag och får löpande stöd och service i olika former samt rätt att utnyttja den know-how och erfarenhet som franchisegivaren besitter.
Antalet företag som expanderar genom Franchising ökar kraftigt. De skäl som främst brukar anges är att modellen erbjuder en rad fördelar, bl.a.:
 • Snabb expansion
 • Riskvilligt kapital
 • Kvalitets kontroll
 • Hög motivationsgrad lokalt
 • Effektiv arbetsfördelning
 • Minimal central administration
Ett väl fungerande franchisesystem kombinerar alltså det större företagets styrka och resurser med den egne företagarens effektivitet, entusiasm och drivkraft. Rätt genomfört är franchising en mycket effektiv affärsmetod.

Fördelar mer att vara franchisetagare i True Workout-kedjan

 • Utvecklat och beprövat affärskoncept
 • Upparbetat varumärke
 • Centralt framtagna rutiner/metoder/program för verksamheten
 • Kontinuerlig utveckling av affärskonceptet
 • Prissättningsmodeller till kund
 • Konkurrenskraftiga priser från True Workouts leverantörer
 • Stöd och support i olika former
 • Enhetlig profil
 • Försäkringslösningar
 • Hjälp med administration, bokföring, ekonomi och fakturering
 • Egen företagare men ändå kollegor
 • Professionell utveckling av marknadsföringen
 • Erfarenhetsutbyte