fbpx

Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

1. Allmänt
2. Medlemmens ansvar
3. True Workouts ansvar
4. Hantering av personuppgifter: integritetspolicy
5. Priser & betalning
6. Upphörande av medlemskap

7. Personlig Träning
8. Säkerhet & ordning
9. Information

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av True AB nedan kallat True Workout.

  1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ingår som ett avtal för att träna med True Workout mellan den person som är namngiven i anmälan till vilket villkoren utgör en integrerad del. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.
1.2 Anmälan och betalning gäller som underskrift för medlemsavtalet.
1.3 Bolaget har rätt att ändra de medlemsvillkor som anges.

  1. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemskap i True Workout kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare.
2.2 Medlemmen ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådan att träning med True Workout kan bedrivas riskfritt.
2.3 Medlemskap söks efter erhållen information och genomgång av detta dokument. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i utställd faktura, samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges innan anmälan.
2.4 True Workout informerar härmed att dokumentering av träningen får dokumenteras i form av bild och/eller film för framtida bruk.
2.5 Medlemmen gör sig skyldig till att medvetet söka information under våra kommunikationskanaler (hemsida, facebook-sida samt medlemmens angivna emailadress).
2.6 Medlemmen förbinder sig – att ta del av och följa True Workout vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, – att följa anvisningar som ges av True Workout personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.
2.7 Mötesplatsen för True Workout har tagits del av men kan komma att ändras vid efterfrågan eller behov.
2.8 Förvaring av medtaget material (kläder, skor, väskor, klockor och andra värdesaker) ansvaras av medlemmen själv.

  1. True Workout ansvar

3.1 True Workout ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför True Workouts kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand, strejk, lockout, naturkatastrof, extrema väderförhållanden eller myndighets beslut.
3.2 True Workout ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i True Workout träningscenter eller annan bedriven aktivitet av True Workout.
3.3 True Workout hanterar din personuppgifter enligt gällande regler för GDPR. Läs nästföljande punkt.

  1. Hantering av personuppgifter: integritetspolicy

4.1 För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och du har alltid rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi sparar. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Så följer vi GDPR.
4.2 Ibland fotograferar och filmar vi under träningspassen för att använda dem i sociala medier och på hemsidan. Du kan när som helst meddela oss om du inte vill finnas med på dessa.

  1. Priser & betalning

5.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i anmälan påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt True Workout vid var tid gällande prislista.
5.2 True Workout har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter.
5.3 Betalning av True Workouts tjänster sker i förskott om inte annan överenskommelse uppnås mellan True Workout och medlemmen.
5.4 Frysning av medlemskap: Under varje helt år har du som medlem möjlighet att låna ut ditt medlemskap till en vän i max 30 dagar. Detta kan göras vid semester eller liknande. Frysning av medlemskap kan göras 14 dagar per år och med 30 dagars framförhållning med undantag för de fall där du som medlem har läkarintyg för skada/sjukdom/graviditet.
5.5 Månadsmedlemskapet Complete Liljeholmen, för all gruppträning (890kr/mån och 1090 kr/mån)
Medlemskapet gäller på alla gruppklasser inomhus och utomhus med undantag för inomhusklasser på centret i Vasastan. Medlemskapet är löpande och har en månad bindningstid. Medlemskapet har en uppsägningstid på 1 månad och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad. Du kan välja att binda dig till ett helt år (12 månader) till en lägre kostnad: 100 kr rabatt per månad. Har du valt att binda dig löper medlemskapet vidare med en uppsägningstid på 1 månad efter dina 12 månaders bindningstid. Complete-medlemskapet gäller ej på Vasastans center.
5.6 Månadsmedlemskapet Outdoor, för all utomhusträning (690kr/mån)
Medlemskapet gäller på alla utomhusklasser. Medlemskapet är löpande och har en månad bindningstid. Medlemskapet har en uppsägningstid på 1 månad och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad. Medlemskapet gäller på alla center med undantag för Nora Danderyd och Östermalm.
5.7 Månadsmedlemskapet Senior (590kr/mån)
Medlemskapet gäller på alla seniorklasser. Medlemskapet är löpande och har en månad bindningstid. Medlemskapet har en uppsägningstid på 1 månad och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad. Du kan välja att binda dig till ett helt år (12 månader) till en lägre kostnad: 490kr/mån. Har du valt att binda dig löper medlemskapet vidare med en uppsägningstid på 1 månad efter dina 12 månaders bindningstid.
5.8 Tidigare medlemskap Fast eller Flex (449kr/mån eller 599kr/mån)
Medlemskapen har en uppsägningstid på 1 månad och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning.
5.8 Månadsmedlemskapet Complete Vasastan (1490kr/mån)
Medlemskapet gäller på gäller alla gruppklasser samt open gym. Medlemskapet är löpande med en bindningstid på 6 månader. Medlemskapet har en uppsägningstid på 3 månader och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad. Klasser på alla övriga center ingår.
5.9 Månadsmedlemskapet Premium (3490kr/mån)
Medlemskapet gäller på centret i Vasastan och gäller alla gruppklasser, open gym samt PT. Medlemskapet är löpande med en bindningstid på 6 månader. Medlemskapet har en uppsägningstid på 3 månader och räknas från ny medlemskapsmånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad. Medlemskapet inkluderar möjlighet att boka 1 PT pass/vecka. Dessa kan inte sparas utan brinner inne när veckan passerat. Om medlem blir sjuk eller är bortrest kan dessa tillfällen ej ersättas. I mån av plats/tid kan PT eventuellt erbjuda dubbla pass en vecka som kompensation men är ingen garanti. Klasser på alla övriga center ingår.
5.10 Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt eller månadsvis via medlemskap. För PT-paket faktureras hela summan direkt eller betalas med kort på vår hemsida och du nyttjar dina PT pass när du vill genom att boka tider i appen. För PT-medlemskap dras kostnaden månadsvis i förskott och du har rätt att boka det antal PT-pass i månaden som ditt valda medlemskap berättigar dig till.
5.11 Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort löpande och i förskott. Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring, skickar True Workout en påminnelsefaktura för betalning av förfallen avgift.
5.12 PT-paket är giltiga i 1 år. PT-månadsmedlemskap rullar på med x antal träningspass per månad. Om du inte hinner nyttja dina x antal pass per månad får du spara dem till efterföljande månad. Efter ett år löper tillfällena ut.
5.13 Avbokning av PT-pass måste ske senast 24 h innan avtalad tid. Pass som avbokas senare än så kommer att räknas som ett klipp/pass av ditt paket/medlemskap.
5.14 PT-medlemskap har ingen bindningstid annat än den pågående månaden. Det innebär att den redan betalda månaden ej återbetalas och kvarvarande PT-tillfällen får användas upp.

  1. Upphörande av medlemskap

6.1 Medlemsavtal för medlemskap upphör 1 månad respektive 3 månader efter uppsägning, tidigast efter 12 månader om Medlemmen har valt det bindande avtalet på 12 månader. Gäller det medlemskap 1 månad bindningstid (se punkt 5.4) upphör medlemskapet efter uppsägning och då 1 månad från start av nästa medlemskapsmånad. Detsamma gäller vid 6 månaders bindningstid. Det innebär om medlemmen valt 1 månad bindningstid och säger upp direkt eller under första månaden kommer medlemskapet att totalt gälla i 2 månader.
Exempel: Ditt månadsmedlemskap sträcker sig från den 17 jan-16 feb och du mailar in om uppsägning av medlemskap den 2 februari. Då är ditt medlemskap aktivt en månad efter ditt månadsskifte som är 16 feb. D.v.s. ditt medlemskap avslutas 16 mars.
6.2 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till True Workout förskjuta bundet medlemskap oavsett bindningstid.
6.3 True Workout har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av True Workout vidtar tillräcklig rättelse;
– missköter betalning av månadsavgifter och andra, eller
– bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av True Workout personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

  1. Personlig Träning

7.1 Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt.
7.2 PT-paket gäller 12 månader från köp.
7.3 True Workout återlöser ej betalt abonnemang.
7.4 Avbokning från medlemmens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Undantag kan medges efter överenskommelse.
7.5 Avbokning från den personliga tränarens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Undantag kan medges efter överenskommelse.
7.6 True Workout förbehåller sig rätten att ordna med en lämplig ersättare om den personlige tränaren ej längre är tillgänglig.

  1. Säkerhet & ordning

8.1 Medlem skall följa anvisningar givna av True Workout personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning.
8.2 Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning: – Använda lämpliga träningsskor. – Inte bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband och armband. – Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg (såsom sjalar och halsdukar) som riskerar att fastna i träningsutrustning.
8.3 Barn och ungdomar under 16 år får inte vistas i träningscentret på grund av risken för skador. True Workout personal kan medge undantag för specifika träningsaktiviteter så som PT eller barngrupper. Medlemmen ansvarar då för medtagen underårig person.

  1. Information

9.1 True Workout informerar medlemmen via angiven e-postadress, hemsida och/eller facebook-sida. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den femte dagen efter dagen för avsändandet.
9.2 Medlemmen skall underrätta True Workout om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer)
9.3 Har du valt att få våra nyhetsbrev läggs din mailadress i maillista för nyhetsbrevutskick. Det går närsomhelst att avsluta prenumeration på nyhetsbreven genom att maila info@trueworkout.se eller klicka på länken i längst ned i sidfoten i mailet.