fbpx

Kostrådgivning

Kostrådgivning

Att göra en livsstilsförändring kräver energi till att bryta mönster och vanor. Börja i rätt ände och förse din kropp och knopp med rätt bränsle. Vad innebär en kostrådgivning och behöver du hjälp med det?

Syfte

Kostrådgivning ger dig ökad kunskap och förståelse kring hur dina nuvarande kost- och matvanor samt livsstil påverkar både din fysiska och psykiska hälsa. Du får kunskap kring vilken kosthållning som fungerar för dig både kort- och långsiktigt, samt tillgång till metoder och verktyg för att kunna nå uppsatta mål kring din hälsa.

Exempel på hjälp du kan få genom kostrådgivning

 • Viktminskning
 • Viktökning
 • Diabetes
 • Höga kolesterolvärden/blodfetter
 • Magbesvär
 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Reumatism
 • Hormonell obalans

Metod

Tillsammans arbetar vi igenom följande steg

 1. Nuläge
  Du berättar om hur du upplever din livssituation med extra fokus kring kost och hälsa.
 2. Önskat läge
  Vi identifierar dina mål när det gäller kost och hälsa samt motivationen bakom dessa.
 3. Förändringar
  Utifrån kartläggningen av dina nuvarande kost- och matvanor samt livsstil så identifierar vi möjliga åtgärder som kan göras för att nå uppsatta mål.
 4. Hinder/Utmaningar
  Tillsammans kartlägger och utforskar vi eventuella hinder/utmaningar (både inre så som mentala och känslomässiga utmaningar och yttre faktorer som familj, arbete och energi) som du upplever finns för att genomföra identifierade förändringar och nå uppsatta mål. Därefter hittar vi lämpliga åtgärder för att arbeta oss förbi dessa hinder.
 5. Uppföljning
  Varje session startar med att vi gör en uppföljning kring vad vi står utifrån uppsatta mål.

Pris kostrådgivning

Kostrådgivning kostar som PT-pass (980 kr per tillfälle). Antal tillfällen beror på hur hur mycket hjälp du vill ha, det vill säga om du vill ha personliga rekommendationer, återkoppling på kostdagbok, få 30-dagars kostschema, uppföljning eller alltihopa. Vi startar med en kostnadsfri konsultation över telefon, mail eller träff.

Maila ditt intresse till info@trueworkout.se och berätta kort vad du vill ha hjälp med.

kostrådgivning