fbpx

Hälsopallen

Det är omöjligt att särskilja psykisk och fysisk hälsa åt. Om insidan mår bra kommer utsidan ha bättre förutsättningar att prestera och vice versa. Vi kommer att gå igenom hur vi kan bygga den bredaste basen för fysisk hälsa.

Vad består hälsa utav?

Hälsa kan liknas vid en trebent pall där varje ben bör vara lika långt för att pallen inte skall välta. De flesta som väljer att göra en hälsoförändring börjar oftast med att träna mer, hårdare och oftare. Vissa ställer om kosten. En liten del gör både och. Det är väldigt få som säger ”Jag skall göra förbättra min hälsa. Jag ska komma i bättre form. Jag ska ta en tupplur.”, även om det är där de flesta i dagens samhälle bör börja. I den redan tidspressade vardagen försöker vi addera yterliggare ett moment med träningen.

För att uppnå en optimal hälsa bör du ha förståelsen att varje ben påverkar de andra två benen och att om de är för obalanserade i sin livsstil så kommer de, likt pallen, att välta. Kroppen kommer alltid prioritera hälsa före prestation och därför behöver vi först uppnå hälsa innan vi kan gå vidare.

 

Kost/näring

”Du kan inte köra en bil utan bensin”. På samma sätt som olika typer av bilar kräver olika former av bränsle så kräver olika människor olika typ av kost. Vi har alla en grundmall att förhålla oss till men beroende på dina förutsättningar och målsättningar korrigeras kosten utifrån dina behov. Kosten lägger grunden för möjligheten till rörelse och träning.

Träning/rörelse

När väl kroppen är laddad med energi är det dags att frigöra energin genom rörelse. Träningen bestämms, även här, utifrån dina förutsättningar mot dina målsättningar. Ha i åtanke att regelbunden träning ger bästa hälsoeffekt och att valet av träningsform bör avgöras från vad du tycker är mest glädjefyllt.

Vila/återhämtning

För att kroppen skall utvecklas krävs det, efter träning, en insats av återhämtning som motsvarar insatsen av träningen. Återhämtning involverar både kost och uppehåll från den genomförda aktiviteten. Viktigt att poängtera är att både kroppen (det fysiska) och själen (det psykiska) behöver återhämtning för att prestera optimalt.

Summering

Reflektera över hur benen på din hälsopall ser ut. Har du balans mellan näring, rörelse och återhämtning? Vilken insats behövs för att du skall uppnå balans? Om du är osäker på hur din hälsopall ser ut så be en av våra coacher om hjälp så guidar vi dig till hälsa.