fbpx

hälsa

Din hälsa – Ditt livs viktigaste uppdrag!

Din hälsa är ditt livs viktigaste uppdrag.

På frågan ”Vad förvånar dig mest gällande mänskligheten?” svarade Dalai Lama:

”Människan. För att hon offrar sin hälsa för att tjäna pengar.
Sen offrar hon sina pengar för att få tillbaka hälsan.
Därefter oroar hon sig för framtiden så att hon inte kan njuta av nuet;
resultatet blir att hon varken lever i nuet eller framtiden;
hon lever som att hon aldrig kommer dö;
sen dör hon utan att verkligen ha levt.”

Hälsa – en fråga om frihet och valmöjligheter

Vi tenderar att ta hälsa för givet. På samma sätt som vi anser att sjukdomar är en normal del av åldrandet. Det vi ofta glömmer är att ohälsa kan begränsa medan hälsa kan öppna upp valmöjligheter. Valmöjligheter som du tidigare inte trodde fanns.

Hälsa och välbefinnande är inte något ouppnåeligt. Utan något du kan uppleva varje dag på olika plan i din vardag. Ofta reflekterar du kanske inte över hur den påverkar dig, din omgivning och din vardag. Och ofta glömmer du kanske att du faktiskt kan påverka den.

Måna gånger inser vi inte värdet av en god hälsa förrän vi har stött på ohälsa och sjukdom. Genom medvetna val kan du påverka din hälsa, och ta kontroll över din vardag. Tillföra livskvalitet i ditt och din omgivnings liv.

Sjukdom och ohälsa

Sjukdom och ohälsa uppstår när obalans infinner sig i livet. För att återta din hälsa på bästa sätt handlar det helt enkelt om att återställa balansen igen. Genom att avsätta vilja och tid kan du ändra livsstil och förbättra ditt psykiska och fysiska välbefinnande.

En lång tids ohälsosamt levnadssätt blir för de flesta motivet till en förändring. Ett försämrat allmäntillstånd kan ha sitt ursprung i hur du mår psykiskt. Psykisk stress, dålig sömn och kost kan starta igång processer som depression, eller sjukdom. Men ofta är det tidsbrist, undermålig kunskap och bristande motivation till att äta mer hälsosamma alternativ och och motionera regelbundet som är orsaken.

Tyvärr är detta ofta den bistra sanningen.

Hälsa och kost

Det finns många faktorer som påverkar din hälsa och det skapar synergieffekter:

  • Maten du äter påverkar ditt psykiska välbefinnande.
  • Ditt psyke påverkar i sin tur vilka beslut du tar och hur du agerar i din vardag.
  • Hormonerna kan i sin tur påverka hur du tar upp näringen när du äter.

​Det finns flera hormoner i ditt hormonsystem som påverkas av ditt sinnestillstånd och det du äter, oavsett om du tränar och håller kroppen i trim. Människan är en helhet precis som din kropp. En dålig kost kan på så sätt skapa en rubbning i hormonsystemet som påverka dig på flera olika sätt. Den kan t.ex. göra att din träning inte ger effekt. Eller att du upplever ett sötsug eller hunger som egentligen inte kroppen behöver.

Läs mer om kost.

 hälsa

True Workout – när du vill satsa på din hälsa!

På True Workout är vi övertygade om att god hälsa och stark fysik låter oss uppleva mer. Våga mera. Utmana livet.

  • God hälsa och en stark fysik förbereder oss också när livet utmanar oss.
  • Livsstilsförändringar ger oss helt enkelt möjligheten att leva livet fullt ut.

Din hälsa med True Workout

För dig som vill träna på dina egna villkor, efter dina egna förutsättningar. För dig som vill lägga om din kost och äta lite nyttigare. För dig som vill bli rörligare. Aktivare. Höra till en social gemenskap där du träffar andra som också valt att satsa på sin hälsa.

Kontakta oss på True Workout när du har frågor om hur du bäst tar hand om Din hälsa!