fbpx

GDPR

Så följer vi GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss på True Workout att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Du kan även få tillgång till den data som vi har sparat hos oss genom att kontakta oss.

Vi har ett mål att vara den personligaste friskvårdsleverantören inom branschen och månar om att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för dig som True Workout medlem. Vi behöver därför dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna få erbjudanden och kampanjer, kunna använda vår mobilapplikation, få nödvändig information samt för att vi ska kunna skicka fakturor för valda tjänster hos oss. Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter, medlemskap och köphistorik.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina medlemskap.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Hantering av personuppgifter inom True Workout

True Workout äger och driver tre av sina träningscenter, men samarbetar också med andra True Workout-bolag (franchisetagare) samt leverantörer.

Situationer när True Workout behandlar dina personuppgifter

 • Om du använder vår mobilapplikation True Workout kommer Wondr AB att behandla dina personuppgifter som du väljer att registrera dig med, denna innefattar, om du vill, endast namn och mailadress.
 • Om du betalar med kort direkt på hemsidan så hanterar Payex dina personuppgifter för att kunna hantera köpet.
 • Om du har autogirolösning hos oss så hanterar Bankgirocentralen dina uppgifter inklusive bankkontonummer.
 • Om du betalar med Swish så mottar vi ditt telefonnummer i vår bank.
 • Om du är kund hos en av våra franchisetagare kommer berörd True Workout enhet behandla dina personuppgifter på samma sätt som vi.
 • Om du har en personlig tränare kommer denne att hantera ditt telefonnummer på sin egen mobiltelefon.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av True Workout, t.ex. för att kommunicera med dig.
 • Om du söker jobb hos en True Workout enhet kommer bolaget att behandla de uppgifter som du läm­nar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.
 • Vi fotar och filmar våra träningspass emellanåt för att lägga upp i sociala medier och på hemsidan. Det kan då förekomma att du är med i dessa men det går bra att meddela oss om du inte önskar finnas med på foton eller i videos.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Kontaktuppgifter, så som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.
 • Bankkontoinformation, om du fyllt i en medgivandeblankett för autogiro.
 • Andra personuppgifter, så som födelsedatum.

De uppgifter vi behandlar är endast de som du har uppgett vid anmälan, registrering eller köp.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

True Workout strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att de följer dataskyddslagar på samma säkra sätt som vi gör.

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst maila oss på info@trueworkout.se och begära att vi raderar all data på dig som vi har hos oss och du kan välja att avsluta nyhetsbrevutskick. Vi följer lagar och har interna rutiner för att säkerställa säkerheten kring dina personuppgifter. Vi säljer t.ex. aldrig dina personuppgifter till andra företag. Dock kan ingen säkerhets- eller krypteringsmetod garantera skydd av information från hackare eller mänskliga misstag.

Vill du veta mer? Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur True Workout hanterar dina personuppgifter? Maila oss på info@trueworkout.se